#do-m-menustate:checked ~ .do-nav-m .do-nav-m-title,#do-m-menustate ~ .do-nav-m .do-nav-m-title { background-color:rgb(255, 255, 255)!important; }.do-nav-m-bar { background-color:rgb(255, 255, 255)!important; }.do-site-name *,.do-nav-m-ul li a,.do-nav-m-ul .icon-isSub:before { color:rgb(56, 56, 56); }.do-nav-m-ul li a { font-size:14px; }.do-m-menu-btn span { background-color:rgb(26, 101, 182)!important; }.do-nav-m-ul > li > a,.do-nav-m-ul > li > ul { border-bottom-color:rgb(211, 211, 211); }.do-nav-m .do-site-name img { height:30px; }.do-nav-m .do-nav-page-name { color:rgb(26, 101, 182); } .lt-640 .do-online-service .do-online-service-btn, .lt-640 .do-kf-phoneDefault .do-online-service .do-box-title, .lt-640 .do-kf-phoneBottom .do-online-service .do-box-con, .lt-640 .do-kf-phoneRight .do-online-service .do-box-item { background-color:rgb(19, 101, 183)!important; } .lt-640 .do-kf-icon-box .do-box-item i, .lt-640 .do-kf-icon-box .do-box-item em { color:rgb(255, 255, 255); } /*子导航*/ .z-sub-nav li a span:before{ content: ""; position: absolute; top: 8px; left: 0; height: 20px; width: 1px; background:rgb(25,98,175); transition:all ease-out .3s; } .z-sub-nav li:first-child a span:before{ opacity: 0; } .z-subnav-conter span{padding:10px 20px; transition: all 0.3s;font-size: 16px;} .z-subnav-conter span:hover{background-color: #1962af;color:white;} .z-subnav-conter li.active span{background-color: #1962af;color:white;}

成都米乐网电脑版下载机械官方网站

欢迎访问米乐网电脑版下载机械设备有限公司官网:


移动式土壤改良修复设备

发布时间:2019-07-30 10:48

移动式土壤改良修复设备
分自行走和拖移式两种,双轴强制搅拌,通过药剂喷洒装置和搅拌装置,使药剂和土壤充分混合,处理能力:20~100m³/h,用于小方量土壤原位修复,适用于镉、汞、铅、铬、锌、铜、镍、砷等重金属和类金属污染的土壤,以及氯代溶剂,石油烃类,苯系物,多环芳烃,其他有机磷农药、有机氯农药污染土壤,也可对酸化,碱化等土壤进行有机化改良。

扫一扫在手机上阅读本文章